Conrad Johnson MV60SE


מחיר:   8500

מגבר הספק שפופרתי משובח!
הספק של 60W לערוץ.
מתוק, קסום ודינמי עם דרייב אדיר.
במצב מצויין!
קישור לכתבה ב Stereophile:
www.stereophile.com/…/conrad-johnson-mv60-power-amplifier-s…
קישור לכתבה ב |SoundStage :
www.soundstage.com/candystore/candystore200310.htm