PROAC Response 3.5


מחיר:   18000

מוזיקלי בטירוף. דרייברים במצב חדש. רמקול אדיר.

כרגע מחובר במערכת הראשית - יש עוד 4 מערכות מלאות שמנגנות בחנות.....

ניתן לשלם בכרטיס אשראי ובתשלומים.