Hafler Transnova P7000


מחיר:   2500

מגבר סופר מיוחד. נחשב לאחד ממגברי ה PRO הטובים שיצרו.
כתבות סופר טובות על המגבר הזה.... ויש לי שניים כאלו
350 לערוץ ב 8 אום ו 500 וואט ב 4 אום. אין דברים כאלו !!!!!
יש לו מאווררים לקירור שאפשר לשמוע.... אז לא למי שלא יכול להחריש את המגבר ע"י מיקום מרוחק מהאוזן...