Van Den Hul The Jubilee Silver Hybridלרגל 20 שנה להיוסדו של הכבל הפופולרי ה D - 102 HYBRID פיתחה החברה כבל שמבוסס על רעיון ה D-102 אך ברמה גבוהה יותר עם סיכןך כפול ומכסף טהור PURE SILVER כאשר גם הבידוד שולש וזה בהחלט אחד מכבלי ה Hige End של החברה ואופיו מוגדר כמפורט ביותר, נעים בתדרים הגבוהים, ועם באס הדוק .